Zdobywanie Rangi GOD i kolorowych tarcz - autorstwa Electro
ZDOBYWANIE RANGI GOD I KOLOROWYCH TARCZ

Ten poradnik w przystępny sposób opisuje wraz z ilustracjami krok po kroku jak od momentu zdobycia ostatniej tarczy na God odblokować możliwość zdobywania rang planetarnych.


KROK 1

Zdjęcie pierwsze obrazuje stan profilu po zdobyciu wszystkich tarcz potrzebnych do odblokowania rangi God.
KROK 2

Po zdobyciu ostatniej tarczy należy rozpocząć nową grę i zdobyć w niej 30 sekretów. Zdjęcie pokazuje stan licznika sekretów 030.
KROK 3

W tej samej grze należy:

- ugrać ponad 500 leveli,
- posiadać mniej niż $500000,
- mieć rangę Champion.

Po spełnieniu tych warunków na ekranie pojawi się informacja o dostępności nowej rangi. Wszystkie te warunki widać na zdjęciu.
KROK 4

Zebrać / kupić komplet Rank Markerów, aby awansować na świeżo odblokowaną rangę God. Widać to na zdjęciu.
KROK 5

W następnym sklepie będzie widoczna pozycja CLEAR SHIELDS - należy uzbierać wymaganą kwotę ($500000), a następnie kupić. Widać to na zdjęciu.
KROK 6

Po kupieniu CLEAR SHIELDS profil zresetuje się częściowo. Widać to na zdjęciu.Należy teraz przystąpić do zdobywania kolorowych tarcz (najbezpieczniej zacząć nową grę).

ZDOBYWANIE KOLOROWYCH TARCZ W KONKRETNEJ KOLEJNOŚCI


KROK 7

Zdobyć pierwszą kolorową tarczę za Drunk Meteorstorm.
KROK 8

Zdobyć drugą kolorową tarczę za 5 Meteorstormów.Pierwsze dwie tarcze należy zdobyć zanim licznik BONUS LEVELS PLAYED w profilu osiągnie wartość 500 (zakładając, że współczynnik PERFECT BONUS LEVELS RATIO wyniesie 75% lub więcej).


KROK 9

Zdobyć trzecią kolorową tarczę za współczynnik PERFECT BONUS LEVELS RATIO na poziomie 75% lub więcej mając 500 BONUS LEVELS PLAYED. Widać to na zdjęciu.
KROK 10

Zdobyć czwartą kolorową tarczę - wypełnić resztę sekretów (niekoniecznie w jednej grze).
KROK 11

Zdobyć piątą kolorową tarczę. W praktyce należy po prostu nacisnąć przycisk profilu (domyślnie TAB) po zdobyciu czwartej tarczy, gdyż piąta tarcza jest tarczą za zdobycie wszystkich kłódek, a jedyną brakującą jest właśnie kłódka za sekrety, a więc wypełnienie ostatniego sekretu jest równoznaczne z odblokowaniem ostatniej kłódki. Czwarta i piąta tarcza zdobywają się jednocześnie.
KROK 12

Zdobyć szóstą kolorową tarczę za maksymalną ilość $, a następnie mając max, nacisnąć przycisk profilu. Po naciśnięciu przycisku profilu profil zostanie automatycznie zresetowany, tak jak po kupieniu CLEAR SHIELDS (naciśnięcie przycisku profilu spowoduje odjęcie $500000 i efekt CLEAR SHIELDS - częściowy reset profilu). Nie robiłem zdjęcia tego faktu.


KROK 13

Po wyjściu ze sklepu nacisnąć przycisk profilu. Spowoduje to wywołanie informacji o możliwości odblokowywania rang planetarnych.
KROK 14

Przystąpić do zdobywania zielonych tarcz (w dowolnej kolejności, niekoniecznie w jednej grze) każdorazowo naciskając przycisk profilu po zdobyciu wszystkich, a procedurę powtórzyć do momentu zdobycia rangi God Sol. Po zdobyciu kompletu tarcz na każdą kolejną rangę planetarną zobaczymy taki oto napis i premię.

Poradnik autorstwa Electro

Copyright ©. Wszelkie prawa zastrzeżone dla ThreeX